Υπηρεσιες προς Επιχειρησεις

Ε&Χ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

Το έμπειρο, άρτια καταρτισμένο και ικανό προσωπικό μας, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Συμμεριζόμενοι τις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και υιοθετώντας νέες τεχνικές προσφέρουμε στους πελάτες μας, πέραν των λογιστικών υπηρεσιών, ένα σύνολο από υπηρεσίες ελέγχου, επίβλεψης και οργάνωσης σύγχρονων επιχειρήσεων. Η εταιρία μας καλύπτει τις απαιτήσεις επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών του ΚΒΣ. Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει ΑΕ, ΙΚΕ, ΝΕΠΑ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ καθώς και ατομικές επιχειρήσεις.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσιες προς Επιχειρησεις

Λογιστική Παρακολούθηση & Τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών

Έναρξη - Διακοπή Εταιριών

Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις Εταιριών

Σύσταση Υποκαταστημάτων Αλλοδαπής

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσιες προς Επιχειρησεις

Φορολογικός Σχεδιασμός & Παρακολούθηση

Σύνταξη, Υπογραφή & Υποβολή όλων των Φορολογικών Δηλώσεων

Εσωτερικός Φορολογικός Έλεγχος προσαρμοσμένος στον Φορολογικό Έλεγχο των Αρχών

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσιες προς Επιχειρησεις

Υπολογισμός & Τήρηση Μισθοδοσίας

Διεκπεραίωση Εξειδικευμένων Εργατικών Θεμάτων

Παρακολούθηση Επιδοτήσεων μέσω Προγραμμάτων ΟΑΕΔ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Υπηρεσιες προς Επιχειρησεις

Φορολογικοί Έλεγχοι σε ΔΟΥ

Φορολογικοί Έλεγχοι σε ΚΕΜΕΕΠ

Φορολογικοί Έλεγχοι σε ΚΕΦΟΜΕΠ

Επικοινωνήστε μαζί μας