Για περισσότερα από 35 χρόνια, μέσω του άρτια καταρτισμένου προσωπικού μας προσφέρουμε λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ικανοποιώντας τις ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών.

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Οικονομολόγος, απόφ. τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΣΟΕΕ

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α΄τάξης

Με εμπειρία 35 χρόνων στην οργάνωση λογιστηρίων, προτείνει, συμβουλεύει και καθοδηγεί τον πελάτη με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα.

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Οικονομολόγος, απόφ. τμήματος Περ. & Οικονομικής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου

Τελειόφοιτος Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α΄τάξης

Επιβλέπει την εξέλιξη των επιχειρήσεων έχοντας άμεση επαφή με τον πελάτη. Συμβουλεύει τον ιδιώτη και είναι αρμόδια για την ομαλή λειτουργία του λογιστηρίου.

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Οικονομολόγος, απόφ. τμήματος Περ. & Οικονομικής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου

Τελειόφοιτος Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α΄τάξης

Επιβλέπει την εξέλιξη των επιχειρήσεων έχοντας άμεση επαφή με τον πελάτη. Συμβουλεύει τον ιδιώτη και είναι αρμόδια για την ομαλή λειτουργία του λογιστηρίου.

ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

Οικονομολόγος, απόφ. τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Πειραιά

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α΄τάξης

Υπεύθυνος λογιστικής ενημέρωσης των επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στις εταιρίες διπλογραφικών βιβλίων. Άρτια καταρτισμένος στη λογιστική τήρηση παρακολουθώντας τις συνεχείς φορολογικές αλλαγές.

ΜΠΟΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Οικονομολόγος, απόφ. τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α΄τάξης

Υπεύθυνος Εργατικών και Ασφαλιστικών. Εξειδικευμένος σε θέματα μισθοδοσίας εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. Παρακολουθεί και αναλύει όλες τις μεταβολές των συλλογικών συμβάσεων και των ασφαλιστικών κρατήσεων, προσαρμόζοντας τες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

Οικονομολόγος, απόφ. τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Πειραιά

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α΄τάξης

Υπεύθυνος λογιστικής ενημέρωσης των επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στις εταιρίες διπλογραφικών βιβλίων. Άρτια καταρτισμένος στη λογιστική τήρηση παρακολουθώντας τις συνεχείς φορολογικές αλλαγές.

ΜΠΟΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Οικονομολόγος, απόφ. τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α΄τάξης

Υπεύθυνος Εργατικών και Ασφαλιστικών. Εξειδικευμένος σε θέματα μισθοδοσίας εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. Παρακολουθεί και αναλύει όλες τις μεταβολές των συλλογικών συμβάσεων και των ασφαλιστικών κρατήσεων, προσαρμόζοντας τες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας